Å ta bilder er en gammel kunst

Det er stor forskjell fra verdens første bevarte fotografi, som tok hele åtte timer å eksponere, til dagens digitale bilder, både fra mobil og kamera. De knipses, lagres og kan deles med en hel verden i løpet av sekunder.

William Henry Fox Talbot og Louis-Jacques-Mandé Daguerre mente begge de hadde funnet opp metoder til å fiksere fotografiske bilder allerede på 1700-tallet, men det eldste bevarte fotografiet er visstnok i fra 1826 (noen kilder sier fra 1827).

Det første bildet var det franskmannen Joseph Nicéphore Niépce som fikk til å fiksere slik at det faktisk varte. Han brukte metodene som ble lansert på 1700-tallet av de to herrene. Man skulle kanskje tro at motivet på dette første bildet var nøye planlagt – men det var hustakene på gården hvor Niépce bodde som ble festet på verdens første bevarte fotografi. Med den lange lukkertiden kan man ane sollyset inn på bildet fra flere ulike sider. Den lange lukkertiden egnet seg ikke til å ta bilder av bevegelige motiver. Bildet ble fiksert på en tinnplate (ikke negativ slik vi vanligvis tenker) og anses i dag som et ikon selv om fotografiets fødsel likevel regnes for å være i 1839.

admin