Kamerainnstillinger – blender – iso – lukkertid

De fleste som tar bilder har hørt om både blender, iso og lukkertid. Disse tre henger litt sammen – de skal liksom være balansert. Bruker du manuelle innstillinger kan du få fine effekter i bildene dine.

Blender er åpningen som slipper inn lys – stor åpning (mye lys) gir bildet mindre dybdeskarphet og liten åpning (mindre lys) gir bildet større dybdeskarphet. Størrelsen på blenderåpningen angis i tall og lite tall betyr stor åpning og høyt tall betyr liten åpning – som kanskje virker litt bakvendt (F/2.8 er stor blenderåpning og F16 er liten).

ISO – når du bruker lav ISO er kameraet mindre følsomt for lys og gir mindre støy. Høy iso brukes når omgivelsene er mørke eller når du trenger å ha kort lukkertid (ISO 100 er lavt og ISO 3200 er høyt).

Lukkertid er den tiden lukkeren er åpen for å slippe inn lys – kort lukkertid brukes når du skal «fryse» bildet (actionbilder) og lengre lukkertid når det er mørkt.

De aller fleste digitale speilreflekskameraene man får kjøpt i dag har også en modus for automatiske innstillinger. Du kan rett og slett bare knipse i vei på auto-modus og blender, iso, lukkertid og fokus bestemmes av kameraet – er det litt mørkt utløses blitzen. Auto-modusen er som regel markert med grønt på modus-hjulet på kameraet og er veldig grei å bruke – helt til du får lyst til å eksperimentere med manuelle innstillinger.

admin