Rule of thirds

Så tidlig som i 1797 ble bildekomposisjonsmodellen Rule of thirds brukt – og du kan se det på gamle bilder. Filmindustrien adopterte denne modellen tidlig, derfor ser du det også i gamle filmer så vel som i de nye. Modellen Rule of thirds eller tredeling går ut på å dele bildeflaten i tre deler både i høyden og i bredden. Også kunstmalere bruker ofte tredeling i sine bilder.

Hvis du tenker deg en strek mellom hver del vil du få fire krysningspunkt i bildeflaten og det er i et av disse krysningspunktene du bør legge det du tenker skal være hovedmotivet – eller blikkfanget – i bildet ditt. Prøv å legge merke til det neste gang du ser på en film eller serie – mange filmkameraer i dag har «innebygde» tredeling-streker i søkeren – slik at filmfotografen enkelt kan se hvor hovedmotivet bør ligge.

Tredelingen skal være med på å skape spenning og dynamikk i bildene for det siste vi ønsker er bilder som er flate og statiske. Skal du for eksempel fotografere en horisont – et veldig vanlig motiv – legger du horisontlinjen på den øverste eller den nederste tredelen – eller streken om du vil. Skal du fotografere en person kan du prøve å legge ansiktet i et av krysningspunktene. Du vil straks få mer «liv» i bildene dine.

admin